Opatrenia ministerstva školstva

 

Vážení rodičia, milí naši študenti,

rada by som Vás informovala o opatreniach, ktoré oznámil na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu:

Škola ostáva zatvorená až do odvolania.

„Písomné maturity” sa v tomto školskom roku neuskutočnia.

Interná časť maturitnej skúšky, teda ústna maturita, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Prijímacie pohovory a prijímacie konanie na 1., 2. a 3 stupeň VŠ štúdia bude prebiehať podľa rozhodnutia rektorov a dekanov jednotlivých VŠ.

výkričník

(viac…)

Informácie pre záujemcov o štúdium


Vážení rodičia, milí žiaci,

dávame do Vašej pozornosti najnovšie opatrenia MŠVVaŠ.

            ⇒ Podanie prihlášky na strednú školu zo strany zákonného zástupcu je treba uskutočniť do 15. 5. 2020.

 V prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Pokyny dostanú zástupcovia žiaka od svojej školy.

 Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ je do 21. 5. 2020.

⇒ Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

 Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 budú do 30. 03. 2020 zverejnené upravené kritéria prijímania.

 V prípade záujmu o skúšobné vzorové testy k prijímaciemu konaniu môžete kontaktovať vyučujúcu na monika_pittnerova@yahoo.de

 V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle 0915 808 916, alebo na katarina@segroup.sk. (viac…)

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/