Výsledky prijímacích skúšok 2016

2. termín:  12.5.2016

Poradové číslo
Kód žiaka
Priemer študij. výsledkov ZŠ
Monitor 2016
Olymp.
Prijímacie skúšky
Spolu
Úspešnosť
1.
46
50
45
 0
 54
 149
 Prijatý/á
2.
921
45
45
 0
 49
 139
 Prijatý/á
3.
692
45
45
 0
 52
142 
Prijatý/á
4.
641
50
40
25
5.
526
15
40
 0
 
 

1. termín:  9.5.2016

Poradové číslo
Kód žiaka
Priemer študij. výsledkov ZŠ
Monitor 2016
Olymp.
Prijímacie skúšky
Spolu
Úspešnosť
1.
301
50
45
25
56
176
Prijatý/á
2.
332
50
50
15
54
169
Prijatý/á
3.
993
45
40
25
55
165
Prijatý/á
4.
9
50
55
0
54
159
Prijatý/á
5.
706
25
50
25
49
149
Prijatý/á
6.
190
40
45
15
47
147
Prijatý/á
7.
113
45
40
0
56
141
Prijatý/á
8.
211
35
45
0
46
126
Prijatý/á
9.
707
35
25
0
52
112
Prijatý/á
10.
542
35
0
0
49
84
Prijatý/á
11.
189
5
15
0
39
59
Prijatý/á

 

Oznámenie o 2. kole PS

Oznamujeme všetkým záujemcom

Oznamujeme všetkým záujemcom

o štúdium na našej škole, že

 

2. kolo prijímacích skúšok pre  šk. rok 20l6 /2017

sa uskutoční 21. júna 2016 o 08:00 hod. na voľné miesta.

 

O prijatie musí písomne požiadať zákonný zástupca riaditeľstvo školy.

V  prípade záujmu o štúdium zákonný zástupca podá prihlášku na tunajšiu školu potvrdenú riaditeľom ZŠ najneskôr do 20. júna 2016.

Zápis po druhom kole sa uskutoční 22. júna od 8:00 – 16:00.

V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie na tel. čísle 0915 808 916.

Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na internetovej stránke školy.

V Kremnici, dňa 31 .5. 2016

Ing. Katarína Luptáková, RŠ

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/