Červené stužky

 V tomto školskom roku sme sa po štvrtýkrát zapojili do kampane

Červené stužky, ktorá je zameraná na boj proti AIDS.

V priebehu septembra až decembra budeme realizovať rôzne aktivity, o priebehu ktorých Vás budeme informovať.

plagát čs

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

 

Riaditeľka SGYM, P. Križku 390/4, Kremnica sa rozhodla v rámci svojich kompetencií (v súlade s ustanovením § 150ods. 5 zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlásky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka) udeliť žiakom

na dni 2. – 3. novembra 2017

riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 

Z uvedeného dôvodu bude v týchto dňoch zatvorená aj školská jedáleň pri SGYM v Kremnici.

 

Vyučovanie bude pokračovať 6. 11. 2017 podľa platného rozvrhu.

 

 

 

 

 

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/