Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

 

Riaditeľka  SGYM, P. Križku  390/4, Kremnica sa rozhodla dňa 13. 09.2016 v rámci svojich kompetencií (v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka)

udeliť žiakom

na deň 16. septembra 2016

riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 

Z uvedeného dôvodu bude dňa 16.1.2016 zatvorená aj školská jedáleň pri SGYM v Kremnici.

Vyučovanie bude pokračovať 19. 09. 2016 podľa platného rozvrhu.

Ročenka 2015/2016

Novú ročenku gymnázia nájdete tu:

 Novú ročenku gymnázia nájdete tu:

 

http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=1835

Bez názvu

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/