Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka na rok 2019/2020

Zoznam žiakov podľa kódov
7902J   S gymnázium                                                   
P.č. Kód Body za prospech Olympiády a súťaže Body PS Body za monitor Počet bodov spolu Prijatý/á
1. 717 Prijatý/á bez prijímacích skúšok
2. 831 Prijatý/á bez prijímacích skúšok
3. 353 Prijatý/á bez prijímacích skúšok
4. 567 50 15 50 50 165 Prijatý/á
5. 900 50 0 52 50 152 Prijatý/á
6. 615 50 0 48 50 148 Prijatý/á
7. 698 35 0 47 45 127 Prijatý/á
8. 536 35 0 40 50 125 Prijatý/á
9. 297 35 15 49 50 114 Prijatý/á
10. 917 35 0 36 40 111 Prijatý/á
11. 473 30 0 38 40 108 Prijatý/á
12. 185 30 0 31 40 101 Prijatý/á
13. 443 30 0 40 Náhradný termín
14. 9 10 0 40 Náhradný termín
15. 838 30 0 40 Náhradný termín
16. 300 10 0 40 Náhradný termín

Umiestnenie absolventov gymnázia na vysokých školách

Absolventi a ich umiestnenie na VŠ

ODBOR

%

Technické smery, informatika 22
Filozofická fakulta, jazyky- učiteľské aj neučiteľské odbory 16
Ekonomická fakulta 9
Prírodovedecká fakulta -učiteľské aj neučiteľské odbory 9
Medicína, zdravotnícke odbory 8
Právo 7
Masmediálna komunikácia 4
Medzinárodné vzťahy 3
Pedagogická fakulta – učiteľské aj neučiteľské odbory 3
Poľnohospodárska univerzita 3
Manažment 1,5
Sociálna práca 1,5
VŠMU, VŠVU, umelecké smery 1,5
Teológia 1,5
Nešpecifikované odbory 8
Pracujúci 4

 

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/