abby-bell-56a563d83df78cf772880e49

 

 

Slávnostné otvorenie školské roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školské roka 2018/2019

sa uskutoční

sa uskutoční

dňa 3. septembra o 9:00 v aule školy.

Umiestnenie absolventov gymnázia na vysokých školách

 

 

Fakulta/ odbor/smer/ univerzita % počet umiestnených absolventov Fakulta/ odbor/smer/ univerzita % počet umiestnených absolventov
Filozofická fakulta, jazyky 22% Medzinárodné vzťahy 3,7%
Technické smery 16% Poľnohospodárska univerzita 3,7%
Medicína 11% Informatika 1,9%
Prírodovedecké smery 10% Teológia 1,9%
Masmediálna komunikácia, médiá 9% Manažment 1,9%
Ekonomika 9% umenie 1,9%
Právo 7% iné 1,5%

 

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/